Ligjet

Te tjera nga: Ligjet

 • KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE

  LIGJ Nr.8485, datë 12.5.1999 Në mbështetje të neneve 81 dhe 83 pika 1 të...

  • Publikuar 4 years ago
  • 0
 • KODI I FAMILJES

  LIGJ Nr.9062, datë 8.5.2003 KODI I FAMILJES Në mbështetje të neneve 53, 54, 81...

  • Publikuar 4 years ago
  • 0

Të Tjera