𝗞𝗢𝗝𝗟𝗜𝗞𝗨 𝗤𝗘𝗥𝗢𝗦 (𝙂𝙚𝙧𝙤𝙣𝙩𝙞𝙘𝙪𝙨 𝙚𝙧𝙚𝙢𝙞𝙩𝙖) 𝗦𝗛𝗙𝗔𝗤𝗘𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝟰𝟬𝟬 𝗩𝗜𝗧𝗘𝗦𝗛 𝗡𝗘 𝗦𝗛𝗤𝗜𝗣𝗘𝗥𝗜

𝗞𝗢𝗝𝗟𝗜𝗞𝗨 𝗤𝗘𝗥𝗢𝗦 (𝙂𝙚𝙧𝙤𝙣𝙩𝙞𝙘𝙪𝙨 𝙚𝙧𝙚𝙢𝙞𝙩𝙖) 𝗦𝗛𝗙𝗔𝗤𝗘𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝟰𝟬𝟬 𝗩𝗜𝗧𝗘𝗦𝗛 𝗡𝗘 𝗦𝗛𝗤𝗜𝗣𝗘𝗥𝗜 / 𝗧𝗛𝗘 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗘𝗥𝗡 𝗕𝗔𝗟𝗗 𝗜𝗕𝗜𝗦 𝗦𝗛𝗢𝗪𝗦 𝗨𝗣 𝗔𝗙𝗧𝗘𝗥 𝟰𝟬𝟬 𝗬𝗘𝗔𝗥𝗦 𝗜𝗡 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔
AL| Kojliku qeros (𝘎𝘦𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪𝘤𝘶𝘴 𝘦𝘳𝘦𝘮𝘪𝘵𝘢), kjo specie e Rrezikuar në nivel global, shfaqet edhe në Shqipëri pas më shumë se 400 vitesh mungesë falë zbatimit të projekteve LIFE të Bashkimit Europian.
Një individ mashkull, i quajtur NOVA është tani në zonën e Malësisë së Madhe, pranë brigjeve të liqenit të Shkodrës.
Kojliku qeros, është një specie shtegtare, dikur e pranishme deri ne shekullin e 17-të në Europë si në Francë, Zvicër, Gjermani, Austri dhe Ballkanin perëndimor. Në shekullin e 17-të , Kojliku qeros u zhduk si pasojë e presionit kryesisht nga gjuetia.
Në kuadër të një projekti LIFE+ Biodiversity të BE-së, të zbatuar nga partnerë në Austri, Itali dhe Gjermani, specia është reintroduktuar në Europë dhe tashmë ka një koloni folezuese në Burghausen (Gjermani). Përvec rëndësisë së këtij projekti për konservimin e species, prania në Burghausen ka rritur shumë numrin e vizitorëve duke ndihmuar ndjeshëm në përmirësimin e ekonomisë lokale.
Kjo ngjarje e jashtëzakonshme, prania e species për herë të parë në SHqipëri pas 400 vitesh, duhet të kthehet në një event madhështor për larminë biologjike të Shqipërisë dhe të forcojë bindjen se mbrojtja e biodiversiteti i shërben shumë ekonomisë lokale.
Ne jemi shumë krenarë të mund të ndihmonim sadopak në konservimin e kësaj secie Globalisht të Rrezikuar në natyrë.
Së bashku mund t’ia dalim!
——————————
EN| The Northern Bald Ibis (𝘎𝘦𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪𝘤𝘶𝘴 𝘦𝘳𝘦𝘮𝘪𝘵𝘢), this Globally Endangered species, shows up in Albania after more than 400 years of absence thanks to the implementation of EU LIFE projects.
A male, named NOVA, is now present in Malësia e Madhe, close to the shores of Shkodra lake.
The Northern Bald Ibis is a migratory bird which was native in Europe (Fance, Switzerland, Austria, Germany and the Western Balkans) until the 17th century, before it became extinct mainly due to the hunting pressure.
In the framework of an EU LIFE+ Biodiversity project, implemented by partners from Austria, Italy and Germany, the species is reintroduced in Europe and has established a breeding colony in Burghausen (Germany). Apart from the importance of this project for the conservation of the species, the presence of the Bald Ibis in Burghausen has increased the number of visitors helping thus the local economy.
This extraordinary event, the presence of the species for the first time in Albania after more than 400 years, should be a great feast for the biological diversity of Albania and to strengthen the believing that biodiversity conservation is a real force in helping the local economy.
We are so proud to be able to help somehow the conservation of this Globally Endangered species in the wild.
Together we can make it!!!
Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore
Waldrappteam
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Mirela Kumbaro Furxhi

Similar Posts