10 arsye pse liderët dështojnë

Nuk ka asgjë të keqe nëse ju dështoni për aq kohë sa ju mësoni nga gabimet tuaja.

Më poshtë janë 10 lloje gabimesh të të tjerëve, nga të cilat ju mund të mësoni.

Në jetën time kam pasur fatin të punoj me mijëra drejtues që prej themelimit të një kompanie këshilluese dhe trajnuese që nga viti 1999.

Më poshtë janë dhjetë arsye pse drejtuesit dështojnë…

1.Keni të gjitha përgjigjet (në vend që të bëni të gjithë pyetjet)

2.Ju nuk krijoni marrëdhënie me personin pas bashkëpunëtorit (i shihni punonjësit si një mjet për të arritur në fund).

3.Procesi i vendimmarrjes është i ngadaltë (nënvlerësoni intuitën)

4.Vizioni dhe pritshmëritë të turbullta (pritshmëritë e paqarta çojnë në rezultate konfuze)

5.Mungesë e integritetit personal (pa integritet askush nuk do t’ju ndjekë, dhe nëse nuk ju ndjek askush, do të thotë që nuk jeni duke drejtuar)

6.Reshtni së mësuari dhe ndryshuari (ndenja se ia keni dalë mbanë dhe ajo e vetëkënaqësisë).

7.Mënyrë e palogjikshme në punësimin e punonjësve

8.Mingarkesë organizative (Marrja e më shumë nismave se sa punonjësit mund të përballojnë, shkakton çorientim)

9.Egoja personale nuk i merr për bazë nevojat e ekipit të punës (vënia e vetes në shërbim të punonjësve).

10.Flasin më shumë se sa dëgjojnë (e gjithë kjo rezulton në një lidership të verbër.

Mësoni nga të tjerët që kanë luftuar shumë kohë më parë se ju dhe përmirësoni aftësitë truaja drejtuese.

*Lee Colan
Burimi: INC

Similar Posts