|

Afrika zgjohet, krijohet zona më e madhe e lirë ekonomike në botë

Parlamentet e Afrikës së Jugut dhe Togos ratifikuan këtë muaj marrëveshjen për krijimin e Zonës Afariste Tregtare të Lirë të Afrikës (AfCFTA). Numri i përgjithshëm i vendeve që kanë pranuar marrëveshjen është rritur në 49.

Sapo të hyjë në fuqi, marrëveshja do të krijojë një kontinent pa tarifa, duke mbuluar një treg të vetëm prej 1.2 miliard njerëzve në 55 vende, me një prodhim të brendshëm bruto prej rreth 3 trilion dollarë.

Ajo do të përbëjë zonën më të madhe të tregtisë së lirë në nivel global, sipas Ministrit Rob Davies të Tregtisë dhe Industrisë së Afrikës së Jugut.

Marrëveshja pritet të zvogëlojë tarifat e eksportit të cilat aktualisht janë prej 6.1 për qind dhe të rrisin tregtinë intra-afrikane me më shumë se 52 për qind pasi detyrimet e importit të eliminohen.

Ekonomistët thonë se qasja pa tarifa në një treg të madh dhe të unifikuar do të inkurajojë prodhuesit dhe ofruesit e shërbimeve për të nxitur ekonomitë lokale.

Similar Posts