Hasan el-Benna

Hasan el-Benna – Shtatëdhjetë vite nga rënia e tij – Emri i tij i është Hasan Ahmed Abd Er-Rahman El-Bena, lini në vitin 1906. Ishte fëmija i parë i familjes që gjithsej kishte 4 djem e 3 vajza. Imam Hasan El-Benna, Allahu xh.sh e mëshiroftë, rridhte nga një familje e varfër, saqë thuhet se e […]

Ibn Sina – Avicenna

Ibn Sina – Abu Ali Al Husein (980-1037) Ibn Sina (Avicenna) është njëri ndër filozofët më të njohur në traditën mesjetare helenistike islame, periudhë e cila përfshinë edhe al-Faradin dhe Ibn Rushdin. Teoria e tij filozofike është një llogaritje gjithëpërfshirëse, e detajuar dhe racionale e natyrës së Zotit dhe qenies, tek të cilët ai gjen […]