Prof. Dr. Jakup Hoxha, Fenomeni i erozionit, masat urgjente që duhet të merren

“Erozioni është një fenomen gjeologjik, që për pasojat që sjell është mjaftë i dëmshëm për shoqërinë. Lidhet me ndryshimet e faktorëve klimaterik, por jo pak lidhet edhe me aktivitetin njerëzorë. Shfaqet dukshëm në ndryshimet e mjediseve kryesore; nga deti në tokë, nga shtrati i lumit në tokë dhe sidomos në grykëderdhjet e lumenjve.”-kështu është shprehur […]