Category : Ligjet

Ligjet

KODI PENAL USHTARAK

Admin
KODI PENAL USHTARAK LIGJ Nr.8003, datë 28.9.1995 (I përditësuar) Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozimin
Ligjet

KODI I PUNES

Admin
KODI I PUNES LIGJ Nr. 7961, datë 12.07.1995 (Ndryshuar me ligjin nr.8085, datë 13.3.1996) (Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.7.2003) (Ndryshuar me ligjin nr.10 053,
Ligjet

Kodi Penal

Admin
KODI PENAL LIGJ Nr.7895, datë 27.1.1995 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (i perditesuar) Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për
Ligjet

KODI CIVIL

Admin
KODI CIVIL LIGJ – Nr. 7850, datë 29.7.1994 Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të