Monday, November 19, 2018

Linja Laprakë

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR    LAPRAK FREKUENCAT nëntor - mars prill- tetor ditë pushimi dhe festa ora frekuenca ora frekuenca ora frekuenca 5.30 -   6.00 Çdo 10 min 5.00 -   6.00 Çdo   8 min 5.00/5.30 - 6.00 Çdo 10 min 6.00...

LINJA E PORCELANIT

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  PORCELANI FREKUENCAT nëntor - mars prill- tetor ditë pushimi dhe festa ora frekuenca ora frekuenca ora frekuenca: 5.30 -   6.00 Çdo 15 min 5.00 -   6.00 Çdo 10 min 5.00/5.30 - 6.00 Çdo 15...

Linja e Unazes

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  UNAZA FREKUENCAT nëntor - mars prill- tetor ditë pushimi dhe festa ora frekuenca ora frekuenca ora frekuenca: 5.30 -   6.00 Çdo 6 min 5.00 -   6.00 Çdo 6 min 5.00/5.30 - 6.00 Çdo 7 min 6.00...

Linja Tirana e Re

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  TIRANA E RE FREKUENCAT nëntor - mars prill- tetor ditë pushimi dhe festa ora frekuenca ora frekuenca ora frekuenca: 5.30 -   6.00 çdo - min 5.00 -   6.00 Çdo 10 min 5.00/5.30 - 6.00 çdo...

Linja Kombinat – Kinostudio

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR KOMBINAT - KINOSTUDIO FREKUENCAT Nëntor - Mars Prill- Tetor Ditë Pushimi dhe Festa ora frekuenca ora frekuenca ora frekuenca 5.30 -  6.00 çdo   6 min 5.30 -  6.00 çdo   6 min 5.00/5.30 -...