Linja Sauk

Linja Sauk

On

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR   SAUK FREKUENCAT Periudha kohore :  Nëntor –Mars udhëtimi fillon në qender në ora 5.30Prill – Tetor udhëtimi fillon në qender në ora 5.00 Senatoriumi Sauk lart Sauk i Vjeter ora frekuenca ora frekuenca ora frekuenca: 5.00/5.30  –…

Linja Tufina

Linja Tufina

On

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR   TUFINA FREKUENCAT Nëntor – Mars Prill- Tetor Në ditë pushimi dhe festa ora frekuenca ora frekuenca ora frekuenca: 5.30 –   6.00 Çdo 10 min 5.00 –   6.00 Çdo 10 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 15 min 6.00…

LINJA E PORCELANIT

LINJA E PORCELANIT

On

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  PORCELANI FREKUENCAT nëntor – mars prill- tetor ditë pushimi dhe festa ora frekuenca ora frekuenca ora frekuenca: 5.30 –   6.00 Çdo 15 min 5.00 –   6.00 Çdo 10 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 15 min 6.00 –…

Linja e Unazes

Linja e Unazes

On

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  UNAZA FREKUENCAT nëntor – mars prill- tetor ditë pushimi dhe festa ora frekuenca ora frekuenca ora frekuenca: 5.30 –   6.00 Çdo 6 min 5.00 –   6.00 Çdo 6 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 7 min 6.00 –…