Categories
Tiranë

Linja Tufina

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR   TUFINA

FREKUENCAT

Nëntor – Mars Prill- Tetor Në ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.30 –   6.00 Çdo 10 min 5.00 –   6.00 Çdo 10 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 15 min
6.00 –   7.00 Çdo   7 min 6.00 –   7.00 Çdo   6 min 6.00 –  7.00 Çdo 10 min
7.00 –   8.30 Çdo   6 min 7.00 –   8.30 Çdo   5 min 7.00 –  8.30 Çdo   7 min
8.30 – 15.30 Çdo   7 min 8.30 – 15.30 Çdo   6 min 8.30 – 19.00 Çdo   8 min
15.30 – 16.30 Çdo   5 min 15.30 – 16.30 Çdo   5 min 19.00 – 22.00 Çdo 10 min
16.30 – 19.00 Çdo   7 min 16.30 – 19.00 Çdo   7 min
19.00 – 20.00 Çdo   6 min 19.00 – 20.00 Çdo   6 min
20.00 – 21.00 Çdo 10 min 20.00 – 21.00 Çdo 10 min
21.00 – 22.00 Çdo 15 min 21.00 – 22.00 Çdo 15 min
Linja Tufine
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

tufine

Categories
Tiranë

Linja ish- Uzina Traktori

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  ish- Uzina Traktori

FREKUENCAT

nëntor – mars

prill- tetor

ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.30 –   6.00

Çdo   6 min

5.00 –   6.00

Çdo   6 min

5.00/5.30 – 6.00

Çdo 10 min

6.00-   7.00

Çdo   5 min

6.00 –   7.00

Çdo   5 min

6.00 –   7.00

Çdo   6 min

7.00 – 20.00

Çdo   4 min

7.00 – 20.00

Çdo   4 min

7.00 – 21.00

Çdo   5 min

20.00 – 21.00

Çdo   5 min

20.00 – 21.00

Çdo   5 min

21.00 – 22.00

Çdo   6 min

21.00 – 22.00

Çdo   6 min

21.00 – 22.00

Çdo   6 min

22.00 – 24.00

Çdo 10 min

22.00 -24.00

Çdo 10 min

22.00 – 24.00

Çdo 10 min

Linja ish- Uzina Traktori
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

uzina_traktori

Categories
Shqipëri Tiranë

Linja Laprakë

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR    LAPRAK

FREKUENCAT

nëntor – mars

prill- tetor

ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca

5.30 –   6.00 Çdo 10 min 5.00 –   6.00 Çdo   8 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 10 min
6.00 –   7.00 Çdo   6 min 6.00 –   7.00 Çdo   6 min 6.00 –   7.00 Çdo   8 min
7.00 –   8.30 Çdo   4 min 7.00 –   8.30 Çdo   4 min 7.00 –   8.00 Çdo   5 min
8.30 – 15.30 Çdo   6 min 8.30 – 15.30 Çdo   5 min 8.00 –   9.00 Çdo   8 min
15.30 – 16.30 Çdo   4 min 15.30 – 16.30 Çdo   4 min 9.00 – 13.00 Çdo   6 min
16.30 – 20.00 Çdo   5 min 16.30 – 17.00 Çdo   5 min 13.00 – 15.30 Çdo   8 min
20.00 – 22.00 Çdo   6 min 17.00 – 19.00 Çdo   6 min 15.30 – 19.00 Çdo   6 min
22.00 – 24.00 Çdo 10 min 19.00 – 20.00 Çdo   5 min 19.00 – 20.00 Çdo   5 min
20.00 – 22.00 Çdo   6 min 20.00 – 22.00 Çdo   6 min
22.00 – 24.00 Çdo 10 min 22.00 – 24.00 Çdo 10 min
Linja Laprake
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

laprake

Categories
Tiranë

LINJA E PORCELANIT

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  PORCELANI

FREKUENCAT

nëntor – mars

prill- tetor

ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.30 –   6.00 Çdo 15 min 5.00 –   6.00 Çdo 10 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 15 min
6.00 –   7.00 Çdo   8 min 6.00 –   7.00 Çdo   8 min 6.00 –   8.30 Çdo   7 min
7.00 –   8.30 Çdo   4 min 7.00 –   8.30 Çdo   4 min 8.30 – 19.00 Çdo   8 min
8.30 – 16.00 Çdo   6 min 8.30 -i 16.00 Çdo   6 min 19.00 – 20.00 Çdo 10 min
16.00 – 20.00 Çdo   8 min 16.00 – 20.00 Çdo   8 min 20.00 – 21.00 Çdo 15 min
20.00 – 21.00 Çdo 10 min 20.00 – 21.00 Çdo 10 min 21.00 – 22.00 Çdo 20 min
21.00 – 24.00 Çdo 20 min 21.00 -22.00 Çdo 15 min 22.00 – 24.00 Çdo 30 min
22.00 – 24.00 Çdo 20 min
Porcelan
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

..porcelan

Categories
Tiranë

Linja e Unazes

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  UNAZA

FREKUENCAT

nëntor – mars

prill- tetor

ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.30 –   6.00 Çdo 6 min 5.00 –   6.00 Çdo 6 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 7 min
6.00 –   7.00 Çdo 5 min 6.00 –   7.00 Çdo 5 min 6.00 –   7.00 Çdo 6 min
7.00 – 20.00 Çdo 4 min 7.00 – 20.00 Çdo 4 min 7.00 d- 20.00 Çdo 5 min
20.00 – 22.00 Çdo 6 min 20.00 – 22.00 Çdo 6 min 20.00 – 22.00 Çdo 7 min
22.00 – 24.00 Çdo 8 min 22.00 – 24.00 Çdo 8 min 22.00 – 24.00 Çdo 8 min
Unaza
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

unaza