Categories
Tiranë

LINJA E PORCELANIT

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  PORCELANI

FREKUENCAT

nëntor – mars

prill- tetor

ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.30 –   6.00 Çdo 15 min 5.00 –   6.00 Çdo 10 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 15 min
6.00 –   7.00 Çdo   8 min 6.00 –   7.00 Çdo   8 min 6.00 –   8.30 Çdo   7 min
7.00 –   8.30 Çdo   4 min 7.00 –   8.30 Çdo   4 min 8.30 – 19.00 Çdo   8 min
8.30 – 16.00 Çdo   6 min 8.30 -i 16.00 Çdo   6 min 19.00 – 20.00 Çdo 10 min
16.00 – 20.00 Çdo   8 min 16.00 – 20.00 Çdo   8 min 20.00 – 21.00 Çdo 15 min
20.00 – 21.00 Çdo 10 min 20.00 – 21.00 Çdo 10 min 21.00 – 22.00 Çdo 20 min
21.00 – 24.00 Çdo 20 min 21.00 -22.00 Çdo 15 min 22.00 – 24.00 Çdo 30 min
22.00 – 24.00 Çdo 20 min
Porcelan
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

..porcelan

Categories
Tiranë

Linja e Unazes

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  UNAZA

FREKUENCAT

nëntor – mars

prill- tetor

ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.30 –   6.00 Çdo 6 min 5.00 –   6.00 Çdo 6 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 7 min
6.00 –   7.00 Çdo 5 min 6.00 –   7.00 Çdo 5 min 6.00 –   7.00 Çdo 6 min
7.00 – 20.00 Çdo 4 min 7.00 – 20.00 Çdo 4 min 7.00 d- 20.00 Çdo 5 min
20.00 – 22.00 Çdo 6 min 20.00 – 22.00 Çdo 6 min 20.00 – 22.00 Çdo 7 min
22.00 – 24.00 Çdo 8 min 22.00 – 24.00 Çdo 8 min 22.00 – 24.00 Çdo 8 min
Unaza
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

unaza

Categories
Tiranë

Linja Tirana e Re

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  TIRANA E RE

FREKUENCAT

nëntor – mars

prill- tetor

ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.30 –   6.00

çdo – min

5.00 –   6.00

Çdo 10 min

5.00/5.30 – 6.00

çdo 10 min

6.00 – 19.00

çdo   – min

6.00 – 20.00

Çdo   4 min

6.00 –   7.00

çdo 6 min

19.00 – 20.00

çdo   – min

20.00 -i 22.00

Çdo   6 min

7.00 –   8.30

çdo 5 min

20.00 – 21.00

çdo – min

22.00 – 23.00

Çdo 10 min

8.30 – 19.00

çdo 6 min

21.00 – 22.00

çdo – min

23.00 -24.00

Çdo 25 min

19.00 – 20.00

çdo 5 min

22.00 – 23.00

çdo – min

20.00 – 21.00

çdo 6 min

21.00 – 22.00

çdo 8 min

22.00 – 24.00

çdo 10 min

Linja Tirana e Re
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

tirana_e_re

Categories
Tiranë

Linja Kombinat – Kinostudio

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR KOMBINAT – KINOSTUDIO

FREKUENCAT

Nëntor – Mars Prill- Tetor Ditë Pushimi dhe Festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca

5.30 –  6.00

çdo   6 min

5.30 –  6.00

çdo   6 min

5.00/5.30 – 6.00 çdo  10 min
6.00 –   7.00

çdo  5 min

6.00 –   7.00

çdo  5 min

6.00 –   7.00 çdo   6 min
7.00 – 20.00

çdo 4 min

7.00 – 20.00

çdo 4 min

7.00 – 21.00 çdo   5 min
20.00 – 21.00

çdo   5 min

20.00 – 21.00

çdo   5 min

21.00 – 22.00 çdo   6 min
21.00 – 22.00

çdo   6 min

21.00 – 22.00

çdo   6 min

22.00 – 24.00 çdo 10 min
22.00 – 24.00

çdo 10 min

22.00 – 24.00

çdo 10 min

Kliko per ta zmadhuar
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

kombinat_kinostudio