Linja Tufina

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR   TUFINA FREKUENCAT Nëntor – Mars Prill- Tetor Në ditë pushimi dhe festa ora frekuenca ora frekuenca ora frekuenca: 5.30 –   6.00 Çdo 10 min 5.00 –   6.00 Çdo 10 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 15 min 6.00 –   7.00 Çdo   7 min 6.00 –   7.00 Çdo   6 min 6.00 – […]

Linja ish- Uzina Traktori

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  ish- Uzina Traktori FREKUENCAT nëntor – mars prill- tetor ditë pushimi dhe festa ora frekuenca ora frekuenca ora frekuenca: 5.30 –   6.00 Çdo   6 min 5.00 –   6.00 Çdo   6 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 10 min 6.00-   7.00 Çdo   5 min 6.00 –   7.00 Çdo   5 min 6.00 – […]

Linja Laprakë

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR    LAPRAK FREKUENCAT nëntor – mars prill- tetor ditë pushimi dhe festa ora frekuenca ora frekuenca ora frekuenca 5.30 –   6.00 Çdo 10 min 5.00 –   6.00 Çdo   8 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 10 min 6.00 –   7.00 Çdo   6 min 6.00 –   7.00 Çdo   6 min 6.00 –   7.00 […]

LINJA E PORCELANIT

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  PORCELANI FREKUENCAT nëntor – mars prill- tetor ditë pushimi dhe festa ora frekuenca ora frekuenca ora frekuenca: 5.30 –   6.00 Çdo 15 min 5.00 –   6.00 Çdo 10 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 15 min 6.00 –   7.00 Çdo   8 min 6.00 –   7.00 Çdo   8 min 6.00 –   8.30 […]

Linja e Unazes

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  UNAZA FREKUENCAT nëntor – mars prill- tetor ditë pushimi dhe festa ora frekuenca ora frekuenca ora frekuenca: 5.30 –   6.00 Çdo 6 min 5.00 –   6.00 Çdo 6 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 7 min 6.00 –   7.00 Çdo 5 min 6.00 –   7.00 Çdo 5 min 6.00 –   7.00 […]