Linja e Unazes

Linja e Unazes

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  UNAZA FREKUENCAT nëntor – mars prill- tetor ditë pushimi dhe festa ora frekuenca ora frekuenca ora frekuenca: 5.30 –   6.00 Çdo 6 min 5.00 –   6.00 Çdo 6 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 7 min 6.00 –   7.00 Çdo 5 min 6.00 –   7.00 Çdo 5 min 6.00 –   7.00…

Linja Tirana e Re

Linja Tirana e Re

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  TIRANA E RE FREKUENCAT nëntor – mars prill- tetor ditë pushimi dhe festa ora frekuenca ora frekuenca ora frekuenca: 5.30 –   6.00 çdo – min 5.00 –   6.00 Çdo 10 min 5.00/5.30 – 6.00 çdo 10 min 6.00 – 19.00 çdo   – min 6.00 – 20.00 Çdo   4 min 6.00…