Perime

Konsumimi i frutave dhe perimeve gjatë moshës së re ju ndihmon te forcimi i kockave dhe të keni kocka të shëndosha më vonë gjatë jetës.

Një hulumtim i realizuar kohë më parë ka vërtetuar se dendësia e kockave është më e madhe te personat që konsumojnë ushqim të pasur me fruta.

Autorët thonë se shpjegimi i këtyre rezultateve mund të jetë te ndikimi i frutave në nivelin e ekuilibrit acido-bazik në organizëm, në shkallën që është e dobishme për të pasur kocka të shëndetshme.

Megjithatë studiuesit thonë se ka nevojë për studime klinike shtesë, të cilat do ta konfirmon dhe qartësonin këtë lidhje.