Linja INSTITUTI BUJQËSOR – Kamëz

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR “ INSTITUTI BUJQËSOR” ( U.B.T.)

FREKUENCAT

nëntor – mars

prill- tetor

ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.30 –   6.00 Çdo 10 min 5.00 –   7.00 Çdo   8 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 10 min
6.00 –   7.00 Çdo   7 min 7.00 –   8.30 Çdo   4 min 6.00 –   7.00 Çdo   8 min
7.00 –   8.30 Çdo   5 min 8.30 – 15.30 Çdo   8 min 7.00 –   8.30 Çdo   7 min
8.30 – 15.30 Çdo   7 min 15.30 – 16.30 Çdo   4 min 8.30 – 15.30 Çdo   8 min
15.30 – 16.30 Çdo   5 min 16.30 – 19.00 Çdo   8 min 15.30 – 16.30 Çdo   7 min
16.30 – 19.00 Çdo   7 min 19.00 – 20.00 Çdo   4 min 16.30 – 19.00 Çdo   8 min
19.00 – 20.00 Çdo   5 min 20.00 – 21.00 Çdo   6 min 19.00 – 20.00 Çdo   7 min
20.00 – 21.00 Çdo   7 min 21.00 – 22.00 Çdo 10 min 20.00 – 22.00 Çdo 10 min
21.00 – 22.00 Çdo 10 min 22.00 – 23.00 Çdo 15 min 22.00 – 24.00 Çdo 20 min
22.00 – 23.00 Çdo 15 min 23.00 – 24.00 Çdo 20 min
23.00 – 24.00 Çdo 20 min
INSTITUTI BUJQËSOR - Kamëz
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

instituti_bujqesor_kamez

Similar Posts