Linja ish- Uzina Traktori

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  ish- Uzina Traktori

FREKUENCAT

nëntor – mars

prill- tetor

ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.30 –   6.00

Çdo   6 min

5.00 –   6.00

Çdo   6 min

5.00/5.30 – 6.00

Çdo 10 min

6.00-   7.00

Çdo   5 min

6.00 –   7.00

Çdo   5 min

6.00 –   7.00

Çdo   6 min

7.00 – 20.00

Çdo   4 min

7.00 – 20.00

Çdo   4 min

7.00 – 21.00

Çdo   5 min

20.00 – 21.00

Çdo   5 min

20.00 – 21.00

Çdo   5 min

21.00 – 22.00

Çdo   6 min

21.00 – 22.00

Çdo   6 min

21.00 – 22.00

Çdo   6 min

22.00 – 24.00

Çdo 10 min

22.00 -24.00

Çdo 10 min

22.00 – 24.00

Çdo 10 min

Linja ish- Uzina Traktori
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

uzina_traktori

Similar Posts