Categories
Fjalë të Urta

John Crowe

“Një peshk i fuqishëm noton kundër rrymës, ndërsa një peshk i ngordhur e mer rryma pas” – John Crowe