Kosovë, Fyle: Studimi i fizibilitetit për arritjet e Kosovës në të gjitha fushat