LINJA E PORCELANIT

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  PORCELANI

FREKUENCAT

nëntor – mars

prill- tetor

ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.30 –   6.00 Çdo 15 min 5.00 –   6.00 Çdo 10 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 15 min
6.00 –   7.00 Çdo   8 min 6.00 –   7.00 Çdo   8 min 6.00 –   8.30 Çdo   7 min
7.00 –   8.30 Çdo   4 min 7.00 –   8.30 Çdo   4 min 8.30 – 19.00 Çdo   8 min
8.30 – 16.00 Çdo   6 min 8.30 -i 16.00 Çdo   6 min 19.00 – 20.00 Çdo 10 min
16.00 – 20.00 Çdo   8 min 16.00 – 20.00 Çdo   8 min 20.00 – 21.00 Çdo 15 min
20.00 – 21.00 Çdo 10 min 20.00 – 21.00 Çdo 10 min 21.00 – 22.00 Çdo 20 min
21.00 – 24.00 Çdo 20 min 21.00 -22.00 Çdo 15 min 22.00 – 24.00 Çdo 30 min
22.00 – 24.00 Çdo 20 min
Porcelan
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

..porcelan

Similar Posts