Linja ish-Uzina Dinamo

LINJA QYTETËSE PËR TRANSPORT UDHËTAR  SHARRË. Stacionet fundore janë : Niset në sheshin para ish “UZINA DINAMO E RE” . Arrin në kryqëzimin e Rrugës së Kavajës me Rrugen për në Sharrë

FREKUENCAT

Nëntor – Mars Prill- Tetor Në ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.30 –   6.00 Çdo 10 min 5.00 –   6.00 Çdo  8 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 15 min
6.00 –   7.00 Çdo   8 min 6.00 –   7.00 Çdo  7 min 6.00 –  7.00 Çdo 10 min
7.00 –   8.30 Çdo   5 min 7.00 – 20.00 Çdo  5 min 7.00 – 19.00 Çdo   8 min
8.30 – 15.30 Çdo   6 min 20.00 – 22.00 Çdo  7 min 19.00 – 21.00 Çdo   6 min
15.30 – 16.30 Çdo   5 min 22.00 – 24.00 Çdo 10 min 21.00 – 23.00 Çdo 10 min
16.30 – 19.00 Çdo   6 min 21.00 – 24.00 Çdo 20 min
19.00 – 20.00 Çdo   5 min
20.00 – 22.00 Çdo   8 min
22.00 – 23.00 Çdo  10 min
Linja  ish “UZINA DINAMO
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

uzina_dinamo

Similar Posts