Linja Kombinat – Kinostudio

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR KOMBINAT – KINOSTUDIO

FREKUENCAT

Nëntor – Mars Prill- Tetor Ditë Pushimi dhe Festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca

5.30 –  6.00

çdo   6 min

5.30 –  6.00

çdo   6 min

5.00/5.30 – 6.00 çdo  10 min
6.00 –   7.00

çdo  5 min

6.00 –   7.00

çdo  5 min

6.00 –   7.00 çdo   6 min
7.00 – 20.00

çdo 4 min

7.00 – 20.00

çdo 4 min

7.00 – 21.00 çdo   5 min
20.00 – 21.00

çdo   5 min

20.00 – 21.00

çdo   5 min

21.00 – 22.00 çdo   6 min
21.00 – 22.00

çdo   6 min

21.00 – 22.00

çdo   6 min

22.00 – 24.00 çdo 10 min
22.00 – 24.00

çdo 10 min

22.00 – 24.00

çdo 10 min

Kliko per ta zmadhuar
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

kombinat_kinostudio

 

Comments are closed.