Linja Sauk

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR   SAUK

FREKUENCAT
Periudha kohore :  Nëntor –Mars udhëtimi fillon në qender në ora 5.30Prill – Tetor udhëtimi fillon në qender në ora 5.00

Senatoriumi

Sauk lart

Sauk i Vjeter

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.00/5.30  –   8.00 Çdo 15 min 5.00/5.30 –   6.00 Çdo 15 min 5.00/5.30 – 24.00 Çdo 30 min
8.00          – 15.30 Çdo 20 min 6.00       –   8.30 Çdo 10 min
15.30        – 16.30 Çdo 15 min 8.30       – 15.30 Çdo 12 min
16.30        – 21.00 Çdo 20 min 15.30       – 16.30 Çdo 10 min
21.00        – 24.00 Çdo 15 min 16.30       – 19.00 Çdo 12 min
19.00       – 20.00 Çdo 15 min
20.00       – 21.00 Çdo 12 min
21.00       – 24.00 Çdo 15 min
Linja Sauk
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

sauk

Similar Posts