Linja Tufina

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR   TUFINA

FREKUENCAT

Nëntor – Mars Prill- Tetor Në ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.30 –   6.00 Çdo 10 min 5.00 –   6.00 Çdo 10 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 15 min
6.00 –   7.00 Çdo   7 min 6.00 –   7.00 Çdo   6 min 6.00 –  7.00 Çdo 10 min
7.00 –   8.30 Çdo   6 min 7.00 –   8.30 Çdo   5 min 7.00 –  8.30 Çdo   7 min
8.30 – 15.30 Çdo   7 min 8.30 – 15.30 Çdo   6 min 8.30 – 19.00 Çdo   8 min
15.30 – 16.30 Çdo   5 min 15.30 – 16.30 Çdo   5 min 19.00 – 22.00 Çdo 10 min
16.30 – 19.00 Çdo   7 min 16.30 – 19.00 Çdo   7 min
19.00 – 20.00 Çdo   6 min 19.00 – 20.00 Çdo   6 min
20.00 – 21.00 Çdo 10 min 20.00 – 21.00 Çdo 10 min
21.00 – 22.00 Çdo 15 min 21.00 – 22.00 Çdo 15 min
Linja Tufine
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

tufine

Similar Posts