Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Maqedonia degradon pozitat kushtetuese të shqiptarëve

Një veprimtari intensive, e dukshme dhe e prekshme antishqiptare, me prapavijë të qartë politike, po zhvillohet orë pas ore në Republikën e Maqedonisë. Konkretisht janë përgatitur rreth 2000 letërnjoftime biometrike (Liçna Karta) për shtetasit shqiptarë me kombësi maqedone, kryesisht nga komuna e Liqenasit (Pustec), Korçë. Letërnjoftimet janë prodhur për tu vënë në dispozicion këtyre shtetasve për të marrë pjesë në votimet e zgjedhjeve lokale në Maqedoni, më datë 24.03.2013 dhe për të votuar në favor të kandidatëve maqedonë të VMRO – DPMNE, kryesisht në komunat me shumicë shqipëtare si në Kërçovë, Strugë, Resnjë dhe Shkup, ku kandidatët rivalë janë shtetas të etnisë maqedonase. Ky proces i fshehtë dhe i frikshëm, është ideuar dhe organizuar nga struktura të posaçme të ministrisë përkatëse, të lidhura ngushtësisht me VMRO–DPMNE, aktualisht, partia pushtetmbajtëse në Maqedoni. Shteti maqedonas po e degradon pozitën kushtetuese të shqiptarëve më Maqedoni, shtetas të kësaj Republike dhe banorë autoktonë në trojet e tyre. Po minohet hapur Marrëveshja e Ohrit e vitit 2001, e cila s’është gjë tjetër veçse kontratë shqiptaro-maqedonase për raportet e reja shoqëroro-politike dhe ndërtimin e shtetit mbi parimet ndërkombëtare të së drejtës, duke respektuar besimin fetar, etnitetin dhe përfaqësimin e tyre dinjitoz në të gjitha nivelet, përcaktuar kjo nga vota e lirë e këtyre banorëve. Dirigjenti i kësaj orkestre është kryeministri Nikolla Gruevski, i cili ka planifikuar në detaje edhe favoret që do përfitojnë këta shtetas që do shkojnë për të votuar nga shteti shqiptar në atë maqedonas, duke filluar me kartat e shëndetit, mjete financiare, mjetet e transportit, kohën dhe vëndin e dhënies së dokumentacionit të papërfunduar etj. Dhe kjo veprimtari kryhet në një kohë kur tensionet ndëretnike, provokuar nga vetë maqedonasit, janë në një shkallë të lartë, po kështu, në konditat e shkeljes së hapur të legjistacionit që rregullojnë procesin zgjedhor të këtij vëndi, siç janë:

– Shkelja e afateve proceduriale

– Mungesa e dokumentacionit të plotë identifikues

– Rregjistrime të popullsisë në vendqëndrime fiktive, duke pasqyruar 40 deri 45 banorë në një banesë të vetme, e duke përfunduar te aktet noteriale të pabazuara në ligj.

Më konkretisht, ligji për zgjedhjet lokale në Maqedoni sanksionon: kreu I, Dispozita themelore”, pika 5- e drejta të zgjedhë dhe të zgjidhet. Neni 6. Të drejtë për zgjedhje ka çdo shtetas i Republikës së Maqedonisë që ka mbushur 18 vjet moshë, është i aftë për punë dhe ka vendbanim të përhershëm në njësinë zgjedhore, komunën, (në rastin konkret në qytetin e Shkupit ku bëhet zgjedhja). Konfliktet ndëretnike dhe manipulimin e turmave drejt revoltave, në çdo shtet i përgatit personaliteti i keq i liderit drejtues dhe perceptimi i tij i gabuar për zhvillimet brenda vëndit, në rajon apo më gjerë. Kuptohet se cili ka qënë historikisht fundi i konflikteve dhe i vetë organizatorëve të tyre. Vlen t’i kujtojmë edhe njëherë Kryeministrit maqedonas, Nikolla Gruevski, dhjetë pikat kyçe të marrëveshjes së sipërcituar, të detyrueshme për t’u zbatuar, të cilën e nënshkruan: Lupço Georgievski, Arbën Xhaferi, Branko Cërvenkovski, Imer Imeri si dhe kryetari i shtetit, Boris Trajkovski dhe ndërmjetësuesit euro-amerikanë, Leotard dhe Perdeë.

1. Parimet themelore;
2. Ndërprerja e armiqësive;
3. Zhvillimi i pushtetit të decentralizuar;
4. Mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i drejtë;
5. Procedurat e posaçme kuvendore;
6. Arsimimi dhe përdorimi i gjuhëve;
7. Shprehja e identitetit;
8. Implementimi;
9. Anekset; dhe
10. Dispozitat përfundimtare.

Nga Sokol LUARASI

Leave a comment