Mosvaksinimi i fëmijëve, pasojat që rrjedhin prej tij

Mes mjekëve ekziston shqetësimi në rritje rreth prindërve që nuk vaksinojnë fëmijët e tyre. Ekspertët thonë se shmangia e vaksinave bazë është ide e keqe. Të dhënat e mbledhura nga një studim mbi imunizimin në shkallë vendi, tregojnë se fëmijët e vegjël, të cilët nuk janë vaksinuar mund të jenë më të prekshëm nga sëmundjet. Në studim u morën në shqyrtim rreth nëntë mijë fëmijë të moshave nga 19 muaj deri në 3 vjeç. Mes vaksinave bazë që rekomandohen nga mjekët pediatër janë ato kundër difterisë, tetanozit, kollës së mirë, rubeolës, fruthit. meningitis, poliomielitit dhe hepatitit B. Nga viti 2003, deri më 2008-ën, numri i prindërve që vonuan ose nuk pranuan vaksinimin e fëmijëve të tyre u rrit nga 22 për qind në 39 për qind. Kjo erdhi si pasojë e arsyeve të ndryshme, si p.sh. kur fëmija ishte i sëmurë; kur prindërit mendonin se vaksinat ishin të shumta; dhe dyshimet rreth efektshmërisë dhe shqetësimeve mbi pasojat anësore, përfshi autizmin. Studimi arrin në përfundimin se punonjësit e shëndetit publik duhet të sigurojë më shumë materiale edukativë rreth vaksinave dhe të kontaktojnë rregullisht prindërit që ngurrojnë t’i vaksinojnë fëmijët e tyre.

 

 

Lexoni edhe: