OBSH/ Ja ku renditet Shqiperia ne rajon per konsumin e alkoolit

Europa kryeson në botë për vdekjet nga përdorimi i alkoolit

Më shumë se 3 milion njerëz vdiqën si pasojë e përdorimit të dëmshëm të alkoolit në 2016, sipas një raporti të publikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO) së fundmi. Kjo përfaqëson 1 në 20 vdekje. Në përgjithësi, përdorimi i dëmshëm i alkoolit shkakton më shumë se 5% të barrës globale të sëmundjes.

Sipas shifrave në databazën e OBSH, në Shqipëri konsumohet 7.5 l alkool /njeri, për vitin 2016. Konsumin më të lartë për frymë të alkoolit në rajon e ka Serbia, ku sipas të dhënave është 11.1 litra.

Më pas renditet Mali i Zi, ku konsumi i alkoolit për frymë për grup-moshën mbi 15 vjeç, me 8.0 litra për frymë dhe Bosnja me 6.4 litra për frymë (rreth 1 litër më shumë se në Shqipëri). Mesatarja e Bashkimit Europian për konsumin e alkoolit është 10.6 litra, ndërsa e vendeve me të ardhura të larta është 9.3 litra.

Nga të gjitha vdekjet që i atribuohen alkoolit, 28% vijnë për shkak të lëndimeve, të tilla si ato të trafikut, vetëdijes dhe dhunës ndër-personale, thekson OBSH në raport. Pjesa tjetër, në të gjithë botën, ndodhin përkatësisht 21% për shkak të çrregullimeve të tretjes; 19% për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare, dhe pjesa e mbetur për shkak të sëmundjeve infektive, kancerogjene, çrregullimeve mendore dhe kushteve të tjera shëndetësore.

“Pavarësisht nga disa tendenca pozitive globale në menaxhimin e përhapjes dhe numrin e vdekjeve të lidhura me alkoolin, vihet re që nga viti 2010, barra e përgjithshme e sëmundjeve dhe dëmtimeve të shkaktuara nga përdorimi i dëmshëm i alkoolit është në rritje, veçanërisht në Rajonin Evropian dhe në Rajonin e Amerikës.”- theksohet në raport.

Globalisht rreth 237 milionë burra dhe 46 milionë gra vuajnë nga çrregullimet e përdorimit të alkoolit me prevalencën më të lartë midis burrave dhe grave në rajonin evropian (14.8% dhe 3.5%) dhe Rajoni i Amerikave (11.5% dhe 5.1%). Çrregullimet e përdorimit të alkoolit janë më të zakonshme në vendet me të ardhura të larta.

Konsumi global parashikohet të rritet në 10 vitet e ardhshme

Rreth 2.3 miliardë njerëz janë konsumues të alkoolit momentalisht. Alkooli konsumohet nga më shumë se gjysma e popullsisë në tri rajone të OBSH-së – Amerika, Evropa dhe Paqësori Perëndimor. Evropa ka konsumin më të lartë për frymë në botë, megjithëse konsumi litra/banor ka rënë me mbi 10% që nga viti 2010. Tendencat aktuale dhe parashikimet tregojnë një rritje të pritshme të konsumit global të alkoolit për frymë në 10 vitet e ardhshme, veçanërisht në Azinë Juglindore dhe rajonet e Paqësorit Perëndimor dhe Rajonin e Amerikave.

Faktet kryesore

– Në mbarë botën, 3 milion vdekje çdo vit rezultojnë nga përdorimi i dëmshëm i alkoolit, kjo përfaqëson 5.3% të të gjitha vdekjeve.
– Përdorimi i dëmshëm i alkoolit është një faktor shkaktar në më shumë se 200 sëmundje dhe gjendje dëmtimi.
– Në përgjithësi, 5.1% e barrës globale të sëmundjeve dhe dëmtimeve i atribuohet alkoolit, siç matet në vitet e jetës së rregulluar me aftësi të kufizuara.
– Konsumi i alkoolit shkakton vdekjen dhe aftësinë e kufizuar relativisht herët në jetë. Në grupmoshën 20-39 vjeç rreth 13.5% e totalit të vdekjeve u atribuohen alkoolit.
– Ekziston një marrëdhënie shkakësore midis përdorimit të dëmshëm të alkoolit dhe një sërë çrregullimesh mendore dhe të sjelljes, kushteve të tjera jo të komunikueshme, si dhe lëndimeve.
– Studime më të fundit vendosin lidhje midis pijes dhe incidencës së sëmundjeve infektive si tuberkulozi, si dhe rrjedhën e HIV / AIDS.
– Përtej pasojave shëndetësore, përdorimi i dëmshëm i alkoolit sjell humbje të konsiderueshme sociale dhe ekonomike për individët dhe shoqërinë në përgjithësi./Monitor

Similar Posts