Praktikat profesionale, përcaktohet numri i punonjësve

Nëse ja vlen, ndaje me miqtë...
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

MASH publikon kontratat e përkohshme të punësimit për mësuesit

Lista e plotë me numrin e kuotave të punonjësve në institucionet e arsimit publik për të gjitha qarqet e vendit. Paga që përfitojnë praktikantët, si do të përllogaritet ajo

Përcaktohet numri i punonjësve me kontrata të përkohshme që do të kryejnë praktikat profesionale pranë institucioneve arsimore publike në vend, sipas qarqeve. Kështu, me anë të një vendimi të Këshillit të Ministrave është miratuar vendimi, i cili përcakton se numri në total i punonjësve me kontratë do të jetë 1 500. Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, të nenit 11, të ligjit nr. 10 171, datë 22.10.2009 “Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës u miratua vendimi, si më poshtë vijon…

Edlira MEMA

Për më tepër lexoni gazetën Republika

Nëse ja vlen, ndaje me miqtë...
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin