PS: Topalli, shembull i shpërdorimit të rolit kushtetues