Raporterët e KiE-së mbyllin misionin faktmbledhës në Tiranë

Raporterët e Këshillit të Europës  mbyllën misionin faktmbledhës në Shqipëri, me thirrjen ndaj partive politike që të ëzgjidhin situatën në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që sipas tyre duhet të jetë i pavarur dhe i paanshëm. “Ne ndodhemi në Shqipëri si raportuesit e caktuar nga Këshilli për këtë proçedurë. Roli ynë është të vlerësojmë nëse Shqipëria është në gjendje të përmbushë detyrimet e saj, përfshirë sigurimin e demokracisë parlamentare dhe zgjedhjet e lira e të ndershme sipas standardeve të Këshillit të Europës. Ne mendojme se ka një obligim për të gjitha partitë politike shqiptare për ndërtimin e besimit mes popullit shqiptar për realizimin zgjedhjeve të tilla të lira e të ndershme në muajin Qershor, këtë vit. Vizita jonë ka koinciduar/përkuar me një periudhë të trazuar në lidhje me përbërjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, një organ që ne besojmë se jo vetëm duhet të jetë i pavarur dhe i paanshëm, por ka edhe nje rrol vendimtar në sigurimin e zgjedhjeve të tilla. Ne nxisim fuqimisht të gjitha partitë politike të bëhen bashkë në mënyrë urgjente dhe të zgjidhin çrregullimin aktual që po ndikon në funksionimin e KQZ-s. Këto zgjedhje janë gjithashtu vendimtare për vlerësimin e nevojës për vazhdimin e procedurës monitoruese të Këshillit të Europës, si dhe për kërkesën e Shqipërisë për statusin e vendit kandidat në BE. Kjo i është bërë e qartë të gjithë personave që kemi takuar gjatë kësaj vizite monitoruese. Do të ishte i pakonceptueshëm avancimi me kërkesën e Shqipërisë për statusin e vendit kandidat, ndërkohë që vazhdohet me procedurën monitoruese të Këshillit të Europës.   Jemi të zhgënjyer që për ndryshimet legjislative, të diskutuara  tashmë deri në njefarë mase me BE-n, nuk është bërë progres në Parlament gjatë vitit që shkoi. Nënvizojmë në mënyrë të veçantë ndryshimet në ligjin për Gjykatën e Lartë, Ligjin e Shërbimit Civil dhe Rregulloren e Pralamentit. Kjo mungesë progresi është veçanërisht frustruese kur duket se palët ishin shumë pranë arritjes së marrëveshjes për këto çështje. Ne presim gjithashtu progres në të ardhmen në lidhje me kërkesat e vetë Këshillit të Europës për luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e pavarësisë së gjyqësorit. Na janë shprehur gjithashtu shqetësime në lidhje me nevojën për vendosjen e pavarësisë së Autoritetit Rregullator të Medias dhe për mbrojtjen e këtij organi nga ndërhyrjet politike. Javën që vjen, ne do t’u raportojmë kolegëve tanë në Komitetin Monitorues të Këshillit në Strasburg, për t’iu dhënë atyre hollësi të mëtejshme në lidhje me përgatitjet në Shqipëri për zgjedhjet e 2013 dhe në lidhje me progresin e saj të përgjithshëm për respektimin e detyrimeve të Këshillit të Europës”-u shprehën raporterët e KiE-së në konferëncën për shtyp.