Remontet, zonat që do të mbeten pa energji elektrike

 

Në një deklaratë drejtuar mediave, Operatori i Sistemit të Transmetimit njofton se gjatë këtyre ditëve janë parashikuar të bëhen disa remonte në zona të ndryshme të vendit. Konkretisht në këtë njoftim thuhet se  “për shkak të punimeve që janë planifikuar të kryhen tek “Transformatorët e kombinuar” (matjes) në N/st 110 kV Berat, kërkohet stakimi dhe dalja në skemë remonti:

A- Linjës 110 kV Berat-Uznovë me dt. 23/04/2013 ora 10:00 deri12:00

Gjithashtu janë planifikuar punime remontuese në Zbarat 35 kV në N/st

220/110/35 kV Babicë si në vijm:

B- Seksioni “ I “ 35 kV më dt. 23/04/2013 nga ora 09:00 deri në ora

14:00. Sqarojmë se nga kjo zbare furnizohen dy linja 35 Kv : -Linja 35 kV”TECl”;

-Linja 35 kV ”TEC2”

C- Seksioni “II” 35 kV më dt. 24/04/2013 nga ora 09:00 deri ne ora14:00. Sqarojmë se

nga kjo zbare furnizohen dy linja 35 kV; -Linja 35 kV “Smokthine”: -Linja 35 kV “Huerine “- thuhet në një njoftim.

Kush do të dalë në skemë remonti

Më datë 23 Prill do të dalë në skemë remonti linja 110 kV Berat i Ri – Uznovë. Nga ky stakim do të mbeten pa energji nënstacionet: Uznove; Poliçan; Bogova; Çorovoda. -Më datën 23 Prill do të stakohen zbarat 35 kV sek i NST Babicë 220 kV, pra

Linja 35 kV TEC 1 dhe linja 35 kV TEC 2 nga ora 09.00 deri me 14.00. Gjatë këtij stakimi do të mbeten pa energji nënstacionet : TEC- Vlorë, Uji i

Ftohtë, Radhimë dhe Orikum.

-Më datë 24 Prill ora 09:00-14:00 do të stakohen zbarat 35 kV sek II në

NST Babicë 220 kV pra Linja 35 kV Smokthinës dhe Linja 35 kV Xhuherinës.

Gjatë stakimit do të mbeten pa energji nënstacionet Xhuherinë, Smokthinë,

Kuç, Himarë. Për shkak të punimeve remontuese që janë planifikuar të kryhen në linjat 110 kV Rrazhbull-Sukth dhe Rrazhbull-P.Romano kërkohet stakimi dhe

dalja në skeme remonti:

A-Linja 110 kV Rrazhbull-Sukth më dt. 24/04/2013 ora 90:00 deri 15:00

B- Linja 110 kV Rrazhbull-Spitalle me dt. 25/04/2013 ora 90:00 deri

15:00. Gjate këtyre intervaleve, respektivisht N/st 110 kv Sukth dhe Spitalle

nuk do te furnizohet nga ana 110 kV . Për shkak të punimeve remontuese që janë planifikuar të kryhen në linjën 110 kV Lezhë-Bushat l- Bushat 2 kërkohet që të bëhet stakimi dhe dalja në skemë remonti: të kësaj linje më dt. 23/04/2013 nga ora

90:00 deri 16:00.  Gjatë këtij intervali kohor , N/st i vjetër i Bushatit, 110/6 kV do të ketë kufizime te pjesshme të energjisë.

 Osman Dedja