Si të motivosh fëmijët

Si të motivosh fëmijët? Të vegjlit dhe adoleshentët duan më tepër kujdes Raporti mes prindërve dhe fëmijëve është gjithmonë delikat. Por ai bëhet më i vështirë kur ata janë të vegjël apo adoleshent. Shpesh nuk i dëgjojnë prindërit dhe duan që çdo gjë ta bëjnë sipas ideve që kanë. Kjo ndodh nga mungesa e motivimit […]

Problemet me sytë te fëmijët

Në moshën 14-15-vjeçare, praktikisht çdo fëmijë vuan nga miopia. Si rezultat i zhvillimit të teknologjisë bashkëkohore me hapa shumë të shpejtë, vitet e fundit miopia tek fëmijët e moshave të vogla dhe mesatare, kryesisht është rritur. Sistemi i shikimit të fëmijëve ndodhet në zhvillim të përhershëm, prandaj që faktorët e dëmshëm të mjedisit rrethues mund […]