Ibn Sina – Avicenna

Ibn Sina - Abu Ali Al Husein (980-1037) Ibn Sina (Avicenna) është njëri ndër filozofët më të njohur në traditën mesjetare helenistike islame, periudh

Read More