Ligji per kriptomonedhat / AMF miraton këtë javë rregulloret e para për tregun e kriptovalutave

Ligji per kriptomonedhat / AMF miraton këtë javë rregulloret e para për tregun e kriptovalutave

Këtë javë, Bordi Drejtues i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) pritet të miratojë rregulloret e para që do të mundësojnë licencimin e institucioneve financiare për veprimtari të lidhura me tregtimin e kriptovalutave (kriptomonedhat). Në mbledhjen e ditës së enjte, Bordi i AMF do të shqyrtojë projektrregulloret dhe “Për mjaftueshmërinë e kapitalit dhe fondet e veta…