Të kritikosh është e thjeshtë. Të gjesh zgjidhje dhe ta vësh në praktikë, e vështirë

Brenda kompanive apo organizatave është thuajse gjithnjë një grup personash të trajnuar që përfaqësojnë një motor aktiv. Ata janë shpesh bartës të ideve të shëndetshme, promotorë të inovacionit, të humorit të mirë dhe vizionit strategjik. Më pas, është një grup tjetër, më i madh, brenda të cilit pjesa më e madhe e njerëzve bën punën […]