Categories
Dieta

Ja cila është pesha ideale

peshaNe të gjithë përpiqemi të ruajmë peshën ideale, por sa të vështirë e kemi për “ta mbajtur” atë. Cila është në të vërtetë pesha ideale, e cila përputhet dhe me gjatësinë reale. Rezultatet bazohen në këtë lloj formulë: (Gjatësia juaj – 100) – (10% x (Gjatesi – 100) = Pesha.
1. Nese jeni e gjate 1.50 cm, pesha juaj ideale = 45.0 kg.
2. Nese jeni e gjate 1.51cm, pesha juaj ideale = 45.9 kg.
3. Nese jeni e gjate 1.52 cm, pesha juaj ideale = 46.8 kg.
4. Nese jeni e gjate 1.53 cm, pesha juaj ideale = 47.7 kg.
5. Nese jeni e gjate 1.54cm, pesha juaj ideale = 48.6 kg.
6. Nese jeni e gjate 1.55cm, pesha juaj ideale = 49.5 kg.
7. Nese jeni e gjate 1.56cm, pesha juaj ideale = 50.4 kg.
8. Nese jeni e gjate 1.57cm, pesha juaj ideale = 51.3 kg.
9. Nese jeni e gjate 1.58 cm, pesha juaj ideale = 52.2 kg.
10. Nese jeni e gjate 1.59 cm, pesha juaj ideale = 53.1 kg.
11. Nese jeni e gjate 1.60cm, pesha juaj ideale = 54.0kg.
12. Nese jeni e gjate 1.61cm, pesha juaj ideale = 54.9 kg.
13. Nese jeni e gjate 1.62cm, pesha juaj ideale = 55.8 kg.
14. Nese jeni e gjate 1.63cm, pesha juaj ideale = 56.7 kg.
15. Nese jeni e gjate 1.64 cm, pesha juaj ideale =57.6 kg.
16. Nese jeni e gjate 1.65 cm, pesha juaj ideale = 58.5 kg.
17. Nese jeni e gjate 1.66cm, pesha juaj ideale = 59.4 Kg.
18. Nese jeni e gjate 1.67cm, pesha juaj ideale = 60.3 kg.
19. Nese jeni e gjate 1.68 cm, pesha juaj ideale = 61.2 kg.
20. Nese jeni e gjate 1.69 cm, pesha juaj ideale = 62.1 kg.
21. Nese jeni e gjate 1.70 cm, pesha juaj ideale = 62.9 kg.
22. Nese jeni e gjate 1.71 cm, pesha juaj ideale = 63.9 kg.
23. Nese jeni e gjate 1.72 cm, pesha juaj ideale = 64.8 kg.
24. Nese jeni e gjate 1.73 cm, pesha juaj ideale = 65.7 kg.
25. Nese jeni e gjate 1.74 cm, pesha juaj ideale = 66.6 kg.
26. Nese jeni e gjate 1.75 cm, pesha juaj ideale = 67.5 kg.
27. Nese jeni e gjate 1.76 cm, pesha juaj ideale = 68.4 kg.
28. Nese jeni e gjate 1.77 cm, pesha juaj ideale = 69.3 kg.
29. Nese jeni e gjate 1.78 cm, pesha juaj ideale = 70.2 kg.
30. Nese jeni e gjate 1.79 cm, pesha juaj ideale = 71.1 kg.