Libri dhe të rinjtë, sa afër dhe larg njëri-tjetrit

Arkiva që ofron Biblioteka Kombëtare dhe interesi që tregon rinia shqiptare për librat. Ulet përqindja e moshave të reja që lexojnë Interesi që tregohet për librat jashtëshkollorë, ndryshe artistikë, është zbehur dukshëm nga moshat e reja, të cilat nuk tregojnë asnjë interes. Duket se përqindja e të rinjve është tepër e vogël, këtë gjë e […]

Leximi dixhital? Dëmton vëmendjen dhe kujtesën tonë

Leximi dixhital Sot kemi mundësinë për të pasur në dispozicion, përveç bibliotekave përplot libra, edhe e-reader dhe tableta, që janë në gjendje të përmbajnë qindra tekste apo libra: një sistem të ruajtjes dhe leximit të teksteve komod dhe ekonomik. Por, a jemi të sigurt se leximi në një ekran (ashtu si dhe shkrimi) nuk po […]