Muaji i fundit për “amnistinë” fiskale, Tatimet sqarojnë bizneset si të përfitojnë

Kur ka mbetur pak më shumë se një muaj nga përfundimi i afatit ligjor për fshirjen e detyrimeve tatimore, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në një material të posaçëm, sqaron tatimpaguesit se si mund të përfitojnë. Kompensimi i detyrimeve me tepricat kreditore Tatimpaguesit, që kanë tepricë kreditore të TVSH-së ose të një tatimi tjetër, përfitojnë […]

Punoni tek të afërmit e vetëpunësuar: Tatimet nuk mund t’ju vënë gjoba për sigurimet

Nëse punoni tek njerëzit e vetëpunësuar të familjes, si babai, nëna, motra apo vëllai, tatimet nuk kanë të drejtë t’ju vënë gjobë nëse ju gjejnë në ambientet e biznesit dhe konstatojnë që ju nuk keni bërë deklarim të sigurimeve shoqërore. Ju nuk keni nevoje të deklaroheni por të mbani një document identifikimi dhe dhe certifikatë […]

Keni borxhe te Tatimet? Brenda 10 ditëve, ju bllokohen llogaritë dhe pasuritë. Ja si mund ti shpëtoni

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në rubrikën “Tatimet Këshillojnë” jep të dhënat mbi borxhin tatimor, se çfarë përbën ai, çfarë ndodh në rastet kur nuk paguhet borxhi tatimor, si dhe masat që merren për mbledhjen e tij. Në këtë rubrikë janë publikuar edhe rastet kur mund të bëhet marrëveshja për pagesën me këste. “Nëse brenda […]