Categories
Fjalë të Urta

Henry Ford

quote-of-the-day-december-03-2013

Categories
Fjalë të Urta

John Crowe

“Një peshk i fuqishëm noton kundër rrymës, ndërsa një peshk i ngordhur e mer rryma pas” – John Crowe