Telemjekësia, përmes rrjetit 3G të Vodafone, sjell opinionin e mjekut specialist në zonat më të thella

Banorët e zonave të thella, tashmë kanë mundësinë të ekzaminohen dhe të marrin mendimin e mjekut specialist për shqetësimet e tyre shëndetësore. Kjo risi vjen përmes programit “Telemjekësia përmes celularit”, mundësuar prej Fondacionit Vodafone Albania, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, Kryqin e Kuq Shqiptar dhe Spitalin Hygeia. Ditën e hënë, përfaqësues të Fondacionit Vodafone Albania shoqëruan stafin e Kryqit të Kuq Shqiptar gjatë kryerjes së vizitave në 3 prej fshatrave të thella të vendit, përkatësisht në Kapitall të Beratit, Kapedanaj të Durrësit dhe Gjergjan të Elbasanit, ku banorët u pritën në qendrat shëndetësore për të bërë ekzaminimet përkatëse.

Të dhënat e ekzaminimeve u transferuan nëpërmjet rrjetit 3G të Vodafone Albania, përmes një aparati smartphone në kohë reale, drejt qendrës së ngritur në spitalin Hygeia, në Tiranë, ku mjekë të specializuar do të dërgojnë për pacientin dhe mjekun respektiv të familjes këshillën e tyre të specializuar brenda 24 orëve. Mjekët e Kryqit të Kuq janë duke zhvilluar paralelisht konsulta mjekësore në zonat e thella të Gjirokastrës, Shkodrës, Vlorës, Beratit, Durrësit dhe Elbasanit.

Diagnostikimet përmes këtij programi ndihmojnë, në radhë të parë, në zbulimin e problematikave që mund të kurohen dhe parandalohen në kohë të hershme, por gjithashtu ato do t’u shërbejë kategorive të veçanta të përfituesve si personat me aftësi të kufizuar, personat me sëmundje kronike apo të moshuarve të pamundur në zonat e përfshira në këtë projekt. Telemjekësia do të vazhdojë rrugëtimin e saj gjatë gjithë kësaj jave edhe në fshatra të tjera të vendit për t’u ardhur sa më shumë në ndihmë banorëve të këtyre zonave të thella.

Similar Posts