Categories
Tiranë

Linja e Unazes

LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR  UNAZA

FREKUENCAT

nëntor – mars

prill- tetor

ditë pushimi dhe festa

ora

frekuenca

ora

frekuenca

ora

frekuenca:

5.30 –   6.00 Çdo 6 min 5.00 –   6.00 Çdo 6 min 5.00/5.30 – 6.00 Çdo 7 min
6.00 –   7.00 Çdo 5 min 6.00 –   7.00 Çdo 5 min 6.00 –   7.00 Çdo 6 min
7.00 – 20.00 Çdo 4 min 7.00 – 20.00 Çdo 4 min 7.00 d- 20.00 Çdo 5 min
20.00 – 22.00 Çdo 6 min 20.00 – 22.00 Çdo 6 min 20.00 – 22.00 Çdo 7 min
22.00 – 24.00 Çdo 8 min 22.00 – 24.00 Çdo 8 min 22.00 – 24.00 Çdo 8 min
Unaza
Kliko mbi imazh për ta zmadhuar

unaza