|

Ushtrime të ngadalta për trup të bukur

Me realizimin e ngadalshëm të ushtrimeve, pa lëvizje të shpejta, arrihen shumë rezultate të mira. Gjashtë ushtrime efikase, kombinim i fitnesit, jogës dhe vallëzimit, forcojnë muskujt, tendosin trupin, por edhe ofrojnë relaks të shkëlqyer.

Udhëzim

Ushtrimet bëni pa pauza. Nga pozita fillestare shkoni deri te ajo e fundit. Përsëritjet, po ashtu, bëni pa pauza. Veproni ngadalë dhe me kontroll. Pa lëvizje të menjëhershme. Është me rëndësi që në çdo moment të ndieni se si zgjohen dhe aktivizohen muskujt.

Për këmbë të holla

Lakojeni gjurin e djathtë dhe zgjateni këmbën e majtë. Grushtin e djathtë vendoseni mbi të majtin dhe mbajini pranë trupit, ndërsa pastaj lëvizni duart majtas dhe njëkohësisht zgjateni këmbën e djathtë dhe lakojeni gjurin e majtë. Pa pauzë kthehuni në pozitë fillestare dhe bëni nga gjashtë deri në tetë përsëritje nga dy seri, ndërsa pastaj ndërroni anët. Ky ushtrim forcon përqendrimin dhe formëson muskujt e pasëm të këmbës dhe prapanicën.

Për energji dhe fuqi

Hapni këmbët, drejtojeni shpinën dhe lakoni gjunjët. Duart mbani përpara trupit, gjysmë të lakuara, ndërsa nga kjo pozitë drejtoni këmbët dhe njëkohësisht rrotullojeni pjesën e sipërme të trupit në të majtë dhe duart zgjatni duke i mbajtur në nivel me supet. Bëni nga tetë deri në dhjetë përsëritje për secilën anë, me nga dy seri.

Për këmbë dhe supe

Zgjateni këmbën e majtë përpara, bashkoni shuplakat para gjoksit, dhe pastaj nga kjo pozitë duke bërë një hap barteni peshën në këmbën e djathtë. Shtrini duart ashtu që shuplakat të jenë paralele. Bëni nga tetë deri në dhjetë përsëritje për secilën anë, nga dy seri. Ky ushtrim do të formësojë këmbët tuaja dhe muskujt e supeve.

Për relaks

Qëndroni ashtu që shputat të preken, shtylla kurrizore është drejtë, ndërsa duart gjenden mbi kokë të bashkuara në shuplaka. Nga kjo pozitë përkuleni trupin përpara dhe me duar kapni majat e gishtave të këmbëve, ndërsa pastaj drejtojuni ngadalë. Bëni nga 10-15 përsëritje në dy seri.

Për trup të zhdërvjellët

Uluni mbi thembra, shuplakat lëshoni përpara gjunjëve, drejtojeni shtyllën kurrizore dhe shikoni para jush. Nga kjo pozitë barteni peshën në duar dhe ngriteni trupin dhe prapanicën lartë. Ky ushtrim bëhet në dy seri nga tetë deri në dhjetë përsëritje. Krahas asaj që trupi juaj bëhet më elastik, ky ushtrim i forcon edhe muskujt e prapanicës.

Për bel të hollë

Uluni mbi thembra, drejtojeni shpinën, ndërsa duart vendosni përpara jush, ashtu që majat e gishtave të prekin në dysheme. Pastaj lëvizni ijët përpara, me dorën e djathtë mbajeni këmbën e majtë, ndërsa duke e mbajtur dorën e majtë mbi kokë tërhiquni sa më shumë prapa. Pas 8-10 përsëritjeve në dy seri, ndërroni anët. Tendosja është pjesë përbërëse e ushtrimeve, ndërsa nëse e bëni rregullisht, ky ushtrim do të hollojë belin tuaj.

 

Similar Posts